Thông báo kết quả cuộc họp BCH Hội Kiều học Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ (2017 - 2022)

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Q.Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội, cuộc họp Ban Chấp hành lần thứ V (nhiệm kì 2017 - 2022) đã được tổ chức trọng thể.

alt

Về dự Hội nghị có 27/34 Uỷ viên BCH, vắng 7 uỷ viên, trong đó có 2 uỷ viên vắng không báo cáo.

Sau khi Chủ tịch báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm tiếp theo, Hội nghị đã tham gia phát biểu đóng góp nhiều ý kiến có giá trị và Hội nghị đã thông qua nội dung về kế hoạch hoạt động của Hội từ nay đến năm 2020 và Quyết nghị một số nội dung quan trọng.

1. Phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo: Nguyễn Du - Puskin tương đồng và khác biệt; Festival Nguyễn Du - Puskin.

2. Tổ chức cuộc thi viết Bạn đọc thuộc Kiều, Văn tế Nguyễn Du phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh.

3. Phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản Truyện Kiều và biên soạn Tổng tập 10 năm nghiên cứu về Nguyễn Du.

4. Xây dựng bộ phim tài liệu về Nguyễn Du do Hội Kiều học Việt Nam đảm nhiệm và sở hữu bản quyền.

5. Xuất bản ấn phẩm - với tư cách là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Kiều học Việt Nam từ đầu 2019.

6. Mở kênh quảng bá Truyện Kiều ra nước ngoài thực chất và hiệu quả.

Trước hết, đóng góp bài về Nguyễn Du và Truyện Kiều đăng trên Tạp chí Quê hương - thuộc Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, trên báo viết và báo điện tử.

7. Công tác phát triển hội viên mới đạt:

-Đã kết nạp được 25 hội viên.

-Thành lập được 3 VPĐD của Hội, 4 Chi hội.

8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018.

9. Phần Nghị quyết.

1. Các Chi hội được phép thành lập trang tin điện tử mang tên Chi hội đó tại địa phương. Chi hội có trang tin điện tử phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước về quản lý thông tin - truyền thông, tôn chỉ mục đích của Hội và quy định của Pháp luật về truyền thông.

Trung ương Hội có trang điện tử riêng.

2. Bầu bổ sung vào Ban chấp hành.

Bằng hình thức biểu quyết giơ tay, Hội nghị đã nhất trí cao bầu bổ sung vào Ban chấp hành như sau:

a. Ông Phạm Xuân Nguyên - 100%.

b. Ông Nguyễn Quốc Luân (Nguyên An) - 100%.

3. Bầu bổ sung vào Phó Ban đối ngoại.

Ông Nguyễn Ngọc Quyền - 100%.

4. Triệu tập Đại hội đại biểu bất thường để đề nghị Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung vào Điều lệ Hội Kiều học Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2017 - 2022): tại các địa phương được thành lập Hội Kiều học Việt Nam tại địa phương đó.

Hội nghị đã nhất trí cao nội dung trên và giao cho Ban Thường vụ tổ chức thực hiện.


Nơi nhận:

- Các Uỷ viên BCH;

- Bộ VHTTDL, thay báo cáo;

- Bộ nội vụ, thay báo cáo;

- Trưởng các VPĐD;

- Trưởng các Chi hội;

- Lưu VP.

TM. HỘI KIỀU HỌC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

GS. Phong Lê

Video Tổng Hợp

Mời Quảng Cáo

Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay43
mod_vvisit_counterHôm qua798
mod_vvisit_counterTất cả355182
Hiện có 18 khách Trực tuyến